Trong đề thi môn Toán kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội vừa qua, câu số V yêu cầu tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất được cho là khá khó. Thậm chí theo nhiều chuyên gia, họ phải “ù đầu” để giải câu hỏi này.

Báo Lao Động gửi đến học sinh và phụ huynh đáp án chính do Sở GDĐT công bố:

Sở GDĐT Hà Nội chỉ cách giải đề Toán siêu khó vào lớp 10 năm 2019 - Ảnh 1.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ cách giải đề Toán siêu khó vào lớp 10 năm 2019 - Ảnh 2.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ cách giải đề Toán siêu khó vào lớp 10 năm 2019 - Ảnh 3.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ cách giải đề Toán siêu khó vào lớp 10 năm 2019 - Ảnh 4.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ cách giải đề Toán siêu khó vào lớp 10 năm 2019 - Ảnh 5.